Newsletter 04/2016 - Podzim 2016

Spolek pro Jižní SúdánMilí přátelé Jižního Súdánu,

zasíláme další zpravodaj s aktuálními informacemi z nejmladšího státu světa.

Jak jistě víte, Jižní Súdán prochází v současné době dalším těžkým obdobím. Před rokem propukly nepokoje, (opět způsobené politickým a kmenovým nepřátelstvím mezi prezidentem S. Kiirem a bývalým viceprezidentem Macharem) a situace se doposud zcela nezklidnila. Machar uprchl ze země, ale situace je zmatená a nepřehledná. Vláda nemá zemi pod kontrolou, všude se potulují ozbrojení rebelové a téměř milión lidí uprchl ze svých domovů, většina z nich do zahraničí (nejvíce do Ugandy, Keni a Etiopie, ale přes dvě stě tisíc lidí uprchlo dokonce i do Súdánu na severu, tedy do země, na které si před pěti lety vydobyli nezávislost). Bylo vyjednáno rozmístění dalších „modrých přileb“ z okolních afrických zemí, ale jejich rozmisťování vázne a efekt není velký.
Aktuality sledujeme v médiích (aktuální zprávy z Jižního Súdánu v angličtině je možno sledovat např. na https://radiotamazuj.org/) i od našich přátel, se kterými jsme v emailovém kontaktu. Museli jsme si osvojit pro nás nová, ale pro místní běžná slova, jako např. looting, tedy rabování.  V životě běžných lidí se nepokoje projevují hlavně blokádou silnic, což znemožňuje nejen cestování, ale i zásobování a žene ceny zboží na tržnicích nahoru. Biskup Bernard se z pověření vlády snažil s rebely vyjednat otevření silnic, ale nebyl úspěšný. Každá cesta znamená riziko přepadení, zárukou bezpečí není ani ozbrojený vojenský doprovod. Lidé ve městech včetně „našich“ sirotků nejsou v zásobování zcela soběstační a obstarání jídla je pro ně obtížné.
Neprůjezdné silnice znemožnily i plánovanou podzimní návštěvu Bernarda a jeho manželky Susan v ČR. Zvažovali jsme i jejich přepravu do Ugandy malým letadlem, ale nechtějí v nejisté situaci opustit svůj sbor a sirotky.
Situace našich milých bratrů a sester v Toritu je špatná. Dětí v sirotčinci přibývá, je jich již 29 (ve věku 6-16 let). Diecéze v Toritu si dokonce musela nějaké peníze vypůjčit, aby nakoupila potraviny pro své hladovějící členy. Před pár týdny se podařilo otevřít bankovní účet v Ugandě, na který jsme obratem poslali peníze, které snad bude možné v Ugandě vybrat a přes hraniční město Nimule převést do Toritu. Dosud nebyl převod peněz do Jižního Súdánu vůbec možný.
Co se zatím dařilo, bylo zaslání balíků se zdravotním materiálem „našim“ milým ugandským misionářům Jonášovi a Joan v Ofirice. Balíky posíláme do Ugandy, odkud se Jonášovi dařilo je nechat přepravit do Toritu a pak do Ofiriky. Poslali jsme doposud kolem sta kilogramů materiálu. Balíky dorazily poničené a potrhané, ale obsah byl v pořádku. Na zkoušku jsme poslali i pětadvacetikilový balík s jídlem a drobnými dary pro sirotky, který také dorazil.

Celý newsletter si můžete přečíst zde.